We staan allemaal, zakelijk en privé, voor een nieuwe en grote uitdaging,De afgelopen weken is er al veel gebeurd maar we zijn er helaas nog lang niet..Hopelijk treft het Covid-19 virus jezelf of je naaste omgeving niet en blijft iedereen ‘gezond’ 

Welke de zakelijke gevolgen zullen zijn is nog niet te overzien maar het is erg waarschijnlijk dat het ons allemaal hoe dan ook zal raken en beïnvloeden. We hebben allen geen draaiboek klaar en geen van ons heeft ervaring hoe hier mee om te gaan. Ook wij hebben geen oplossing maar als er iets is waarmee wij je kunnen helpen zijn we vanzelfsprekend altijd te bereiken

De DZB bank heeft aan Rexor aangegeven, binnen haar mogelijkheden, en daar waar gevraagd, individueel met u te kijken, of eventueel een kort krediet kan helpen.