Een half jaar geleden heeft Rexor samen met de firma Monar een wedstrijd uitgeschreven naar jong Belgisch talent met de vraag een lange laars en een korte laars te ontwerpen. Het doel is om talent van eigen bodem te ontwikkelen en tevens een merk te creëren dat exclusief verkocht wordt aan onze Rexor leden. Hier isuiteraard een winnares uitgekomen met veel talent: Charlotte Jager.